Jak wyczyścić pamięć cache w sklepie Prestashop?

Pamięć cache można wyczyścić na dwa sposoby.

Usuwanie z poziomu panelu administracyjnego

Pierwszym z nich jest czyszczenie pamięci z poziomu panelu administracyjnego. Po zalogowaniu się do panelu, należy przejść do zakładki Zaawansowanne->Wydajność . Po wejściu we wskazany panel, należy kliknąć przycisk „Wyczyść pamięć podręczną”. W zależności od wersji, może on się znajdować w prawym głównym rogu (wersja 1.6.x) lub pomiędzy opcjami na środku ekranu (wersja 1.5.x ).

Tak to wygląda w wersji 1.6:
Czyszczenie pamięci podręcznej cache - Prestashop

Usuwanie na z poziomu dysku lub konta ftp

Jeżeli z jakichś powodów nie mamy dostępu do panelu administracyjnego, lub nie mamy ustawionych odpowiednich uprawnień, pamięć cache możemy wyczyścić poprzez konto FTP.

Zaloguj się na swoje konto FTP sklepu. Przejdź do katalogu cache/smarty i usuń oba katalogi wraz z zawartością: katalog „cache” oraz „compile”. Pamieć cache powinna być wyczyszczona.